HOME

Werken aan inclusief Natuur- & Techniekonderwijs

Alt Text

Een cursus voor leerkrachten basisonderwijs en leerkrachten in opleiding

Op deze website vind je materialen voor vier professionaliseringsbijeenkomsten van leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs, die gebruikt kunnen worden binnen opleidingen en nascholingscursussen. Doel van de cursus is: kennismaken met strategieën voor inclusieve vakdidactiek. Daarmee bedoelen we vakonderwijs waaraan alle leerlingen, ongeacht hun taalachtergrond, kunnen deelnemen door een gerichte focus op (vak-)taal en taalontwikkeling. Als opleider/nascholer kun je het materiaal naar eigen inzicht aanpassen. Ook individuele studenten, leerkrachten of teams kunnen erin grasduinen en er hun voordeel mee doen. Bekijk de video om een indruk te krijgen van het materiaal en het onderzoek waarop het gebaseerd is.

Alt Text
Alt Text
Alt Text