PLANTENGROEI

Video’s

De kleuren geven aan welke strategie te zien is in de video
Het plusje geeft aan dat er meerdere strategieën te zien zijn.

Alt Text

Klik op de foto om de video te starten.

1. Introductie

Hanna geeft expliciet aan het begin aan dat thuistaal gebruiken mag in specifieke situaties.

Eerst modelen van de activiteit (plant beschrijven) en het woordgebruik, daarna doen de kinderen dat zelf in tweetallen met ondersteuning van woorden op het Digibord

Strategie: Meertaligheid als hulpbron en Geplande scaffolding.

2. Leerkracht waardeert, herformuleert en bekrachtigt

Hanna laat kinderen rapporteren en past verschillende scaffoldings-strategieën toe: waarderen, herformuleren en bekrachtigen.

Strategie: Interactieve scaffolding.

3. Een filmpje bekijken en beschrijven

Hanna gebruikt herhaald kijken naar een filmpje van de ontkieming van een zaadje en laat dit herhaald onder woorden brengen door de kinderen. Uitleg van de term ‘beschrijven’: beschrijven is precies vertellen wat je ziet. Verwijzing naar de woordmuur en beeld van de woordposter.

Strategie: Geplande scaffolding: video.

4. Mondelinge taal stimuleren

Hanna stimuleert kinderen om te verwoorden wat ze gezien hebben en past daardoorheen scaffolding toe, door te bekrachtigen en te herformuleren.

Strategie: nteractie bevorderen + Interactieve scaffolding.

5. Waarderen en herformuleren

Hanna laat kinderen verwoorden wat ze gezien hebben, waardeert hun pogingen en herformuleert. Benoemen van ‘echt natuurwoord’.
Inzet taalposter (geplande scaffolding)

Strategie: Interactieve scaffolding.

6. Tijdwoorden aanbieden

Hanna legt de nadruk op volgorde en reikt schriftelijk op het bord tijdwoorden aan: eerst, daarna, als laatste etc; ‘wie kan in stappen vertellen?’. Ze herformuleert op basis van deze tijdwoorden en benoemt de kwaliteit van taaluitingen van de kinderen.

Hanna geeft instructie voor het in groepjes invullen van placemats, en laat het middendeel van de placemats op wisbordjes schrijven en toelichten.

Strategie: Geplande scaffolding: taalposter met tijdwoorden, plus interactieve scaffolding.

7. Herformuleren en waarderen van uitingen

Hanna probeert te begrijpen, herformuleert, waardeert het woord ‘temperatuur’.

Strategie: Interactieve scaffolding.

8. Leerkracht denkt mee in een groepje

Hanna nodigt uit tot in groepjes nadenken hoe ze het experiment zouden kunnen opzetten en denkt mee in een groepje. Je ziet kinderen meedenken en het woord nemen. Introductie van het woord ‘factor’ door het meermalen te gebruiken.

Strategie: Interactie bevorderen.

9. Onderzoeksvragen formuleren

Gebruik van een zesstappenmodel voor een experiment, plus de termen die erbij horen: onderzoeksvraag en voorspelling, en hulpzinnetjes: ‘wij denken dat…’ Tonen van de poster met de stappen. Hanna gaat in op het formuleren van de onderzoeksvraag, en past daarbij interactieve scaffolding toe: doorvragen, herformuleren, bedoelingsnavraag.

Hanna begeleidt interactief het formuleren van een voorspelling en past daarbij interactieve scaffolding toe: doorvragen, herformuleren.

Strategie: Geplande scaffolding: zesstappenmodel voor experiment 1 + interactieve scaffolding.
Geplande scaffolding: zesstappenmodel voor experiment 2 + interactieve scaffolding.

10. Overleggen in de thuistaal

Twee jongens praten Spaans in hun groepje over de onderzoeksvraag; ze vertalen het af en toe voor het meisje in hun groepje; Hanna komt verduidelijken.

Strategie: Meertaligheid als hulpbron: ruimte voor overleg in de eerste taal.

11. Hardop denken over de onderzoeksvraag

Hanna begeleidt hardop-denk-proces over de onderzoeksvraag en de voorspelling en gebruikt daarbij de woorden onderzoeksvraag en voorspelling. Ze loopt weg en de kinderen schrijven samen denkend.
Inzet meertaligheid: af en toe komt er Spaans tussendoor.

Strategie: Interactie bevorderen + interactieve scaffolding + meertaligheid als hulpbron.

12. Filmpje bekijken en in de thuistaal beschrijven

Hanna vraagt Turks meisje om in het Turks het filmpje over ontkieming te ‘ondertitelen’ terwijl ze kijkt. Kort nagesprekje, kinderen zijn geïnteresseerd of een ander Turks meisje het heeft begrepen.

Strategie: Meertaligheid als hulpbron.

13. Een experiment voorbereiden in groepjes

Kinderen zijn bezig om hun experiment voor te bereiden, soms met Hanna erbij. Meerdere strategieën zijn tegelijk zichtbaar, met name de inzet van meertaligheid op een natuurlijke manier.

14. Presenteren met steun van hulpzinnetjes

Groepje presenteert met hulp van zinnetjes op het bord, daarna doen kinderen in kleine groepjes hetzelfde.

Strategie: Geplande scaffolding: hulpzinnetjes.

15. Samen een vaktekst lezen

Hanna stimuleert interactie tijdens het samen lezen van een vaktekst over plantengroei. Ze leest de tekst stapsgewijs met behulp van de plaatjes.
1. Introductie van de tekst
2. Samen een alinea lezen en belangrijk woord aanwijzen
3. Plaatje mondeling beschrijven, samen stukje lezen
4. Vertellen wat je samen hebt gelezen, met behulp van het plaatje

Strategie: Interactie bevorderen + geplande scaffolding.

16. Overleggen met gebruik van de thuistaal

Spaanse jongetjes overleggen in het Spaans en vertalen dan voor ander meisje in het Nederlands.

Strategie: Meertaligheid inzetten.

17. Taalsteun met behulp van hulpzinnetjes

Hanna doet eerst mondeling voor hoe je resultaten kunt verwoorden met gebruik van hulpzinnetjes. Jongetje krijgt taalsteun van meisje aan tafel (wortel).

Strategie: Geplande scaffolding: hulpzinnetjes en schrijfkader.

18. Taalsteun bij het opschrijven van resultaten

Hanna denkt mee in groepje, vraagt door, gebruikt woorden ‘resultaat’ en ‘verklaring’. Kern: verschil tussen verwachting en observatie.

Hanna helpt bij het opschrijven van de resultaten met behulp van scaffolding: ‘jullie kunnen het nog iets preciezer opschrijven, want … ‘/ ‘als je praat dan zeg je deze en deze, maar als je het opschrijft..’

Strategie: Interactie bevorderen + Interactieve scaffolding.

19. Terloops herformuleren

Hanna laat een verrassend resultaat verklaren door de kinderen en herformuleert met gebruik van de term ‘verklaring’.

Strategie: Interactieve scaffolding.

20. Hardop denken over iets vreemds

Hanna probeert de kinderen hardop te laten nadenken over de verklaring van een vreemd resultaat, door middel van vraag en antwoord en herformulering. De kinderen raken ook met elkaar in gesprek.

Strategie: Interactie bevorderen.

21. Aanreiken van termen voorspelling en conclusie

Hanna helpt groepje bij het verwoorden van conclusies, ze vraagt door en doet het gebruik van de termen ‘voorspelling’ en ‘conclusie’ voor.
Hanna geeft de opdracht om conclusies uit het onderzoek met ouders thuis te bespreken in de thuistaal.

Strategie: Interactie bevorderen + interactieve scaffolding. Meertaligheid als hulpbron
.

22. Samen conclusies opschrijven

Hanna laat kinderen hun conclusies formuleren en op Digibord opschrijven. Daarbij reikt ze beginzinnetjes aan: we weten nu dat…

Nog een voorbeeld van het begeleid formuleren van conclusies. Kind leest in Engels, Hanna laat dat vertalen en schrijft het in het Nederlands op.

Hanna geeft de opdracht om een poster te maken over het experiment, met behulp van de taalsteun op het Digibord.

Strategie: Geplande scaffolding: werken met een schrijfschema en hulpzinnetjes + interactieve scaffolding.
Geplande + interactieve scaffolding.
Geplande scaffolding: posteropdracht.

.