GELUID

Theorie: Gerald van Dijk geeft uitleg over het onderwerp Geluid

Klik op de foto om de video te starten.

Video’s

De kleuren geven aan welke strategie te zien is in de video
Het plusje geeft aan dat er meerdere strategieën te zien zijn.

Alt Text

Klik op de foto om de video te starten.

1. Intro van het thema Geluid

Hanna met kondigt een filmpje over toonhoogte aan.

Hanna zoekt op verzoek van een leerling een nieuw filmpje over de hoogste toon die een man kan zingen. Dit is een Chineestalig filmpje. Hanna laat Chinese leerling vertalen en prijst dit.

Hanna laat taalposters zien over geluid en toonhoogte.

Strategie: Meertaligheid als hulpbron + geplande scaffolding.

2. Verwoorden en herformuleren bij een proefje

Hanna legt uit dat geluid trilling is en illustreert dit met een proefje met een lineaal. Ze laat de leerlingen verwoorden wat ze zien en horen en herformuleert met gebruik van de woorden volume en trilling.

Strategie: Interactieve scaffolding.

3. Vaktaal voordoen

Hanna laat kinderen verwoorden wat ze voelen aan hun stembanden bij hoge en lage tonen. Ze gebruikt het woord ‘trillingen’.

Strategie: Interactie bevorderen.

4. Gebruik van stappenplan en term ‘voorspellen’

Hanna kondigt proefje aan en verwijst naar de eerste stap van een experiment op het Digibord (kinderen kennen de fasen van een experiment uit een eerdere proef).

Kleine groepjes voorspellen wat er zal gebeuren als je een ballon in een fles probeert op te blazen. Hanna stimuleert het verklaren van de voorspelling, bijvoorbeeld door gebruik van de woorden ‘dus’ en ‘daarom’.

Hanna stimuleert leerling om het Nederlands te gebruiken in plaats van het Engels, dat hij spontaan gebruikt.

Strategie: Geplande scaffolding – Interactie bevorderen + interactieve scaffolding.

5. Een proefje uitvoeren, beschrijven en verklaren

Interactie bevorderen: Hanna geeft opdracht om proefje uit te voeren, en goed te observeren en te beschrijven wat ze zien en voelen. Dit wordt klassikaal gedeeld onder begeleiding van de leerkracht.

Scaffolding past zij toe door het herhaald benoemen van de fasen van het experiment (observeren, beschrijven, verklaren).

Meertaligheid komt aan de orde bij Engelstalige leerling.

Strategie: Alle strategieën in combinatie.

6. Herformuleren van observaties

Hanna laat leerlingen precies formuleren wat ze hebben gezien en gevoeld bij het opnieuw blazen in het ballonnetje. Zij herformuleert met gebruik van de woorden ‘dus je zag dat…’, ‘dus je voelt hoe…’

Strategie: Interactieve scaffolding

7. Een getekende verklaring mondeling toelichten

Hanna laat leerling aan de hand van zijn tekening een verklaring geven van het proefje, ze prijst expliciet zijn verwoording en biedt woorden aan die hij niet paraat heeft in het Nederlands.

Strategie: Interactieve scaffolding