CURSUSMATERIAAL

Cursusmateriaal voor opleiders, nascholers en leerkrachten

Alt Text

In dit cursusmateriaal presenteren we inclusieve strategieën die leraren kunnen inzetten om alle leerlingen in meertalige klassen te betrekken bij vakonderwijs. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan de taal van natuur- en techniekonderwijs. We kijken naar de manier waarop leerlingen hun gedachten onder woorden kunnen leren brengen, niet alleen in alledaagse taal, maar steeds meer op de manier waarop vakspecialisten dat doen. Dat betekent dat kinderen de gelegenheid moeten krijgen om naar de taal van Natuur & Techniek te luisteren, hierin te lezen en deze actief te leren gebruiken. Voor meertalige leerlingen kan het gebruik van hun eerste taal daaraan bijdragen. Leraren leren de principes ook op eigen materiaal toe te passen. In de basistekst en de algemene video’s vind je meer toelichting.

Het materiaal bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een basistekst over vier belangrijke taalgerichte strategieën
  • Drie algemene video’s:
   • Een promotievideo over het hele pakket met diverse lesfragmenten
   • Introductie op de cursus over inclusieve vakdidactiek door Maaike Hajer
   • Een video over de stap van dagelijkse taal (DAT) naar vak- en schooltaal (CAT)
  • Powerpoints om te gebruiken in vier cursusbijeenkomsten
  • Lesmateriaal voor het geven van taalgerichte N&T-lessen over drie thema’s:
   Onderhoud, Plantengroei, Geluid. Bij elk thema horen introducerende videoclips.
  • Video’s met voorbeelden uit de lespraktijk rond deze drie thema’s.

Downloads

Basistekst over taalstrategieën voor inclusieve N&T-didactiek (PDF)

Hieronder zijn vijf PowerPoint-presentaties te downloaden. De eerste vier presentaties zijn door opleiders te gebruiken in vier opeenvolgende cursusbijeenkomsten. In het onderwaterscherm vind je toelichtingen op de werkwijze. De powerpoints kunnen naar believen aangepast worden. De laatste presentatie bevat de conceptschema’s bij de drie Natuur & Techniekthema’s.

Workshop 1 – Onderhoud
Workshop 2 – Plantengroei
Workshop 3 – Geluid
Workshop 4 – Zelf lesmateriaal inclusiever maken

Conceptschema’s