ONDERHOUD

Video’s

De kleuren geven aan welke strategie te zien is in de video Het plusje geeft aan dat er meerdere strategieën te zien zijn.

Alt Text

Klik op de foto om de video te starten.

1. Vertelronde over onderhoud

Lenneke start de vertelronde en nodigt na de eerste vertelbeurt uit met ‘wie heeft ook wel eens zoiets gehad?’ Lenneke in dialoog met een leerling, probeert andere leerlingen erbij te betrekken.

Strategie: Interactie bevorderen.

2. Praten in groepjes

Aan de hand van vragen praten kinderen in groepjes over staat en onderhoud van gebruiksvoorwerpen.

Strategie: Interactie bevorderen + Geplande scaffolding.

3. Leerkracht stimuleert verwoorden

Lenneke stimuleert leerling om te verwoorden, geeft aandacht aan woord ‘intact’ en biedt woord ‘stabiliteit’ aan. Kinderen zoeken met hulp van de leerkracht naar precieze woorden in de dagelijkse taal.

Strategie: Interactie bevorderen.

4. Samen een tekst lezen.

Actief lezen en interactie in groepjes door plaatjes en definities bij woorden te plakken. Interactie tussen leerkracht en leerlingen naar aanleiding van woord uit leestekst.

Strategie: Interactie bevorderen over leestekst.

5. Herformuleren

Lenneke vraagt om andere woorden. Leraar vraagt om ander woord met behulp van de woordposter aan de muur.

Strategie: Interactieve scaffolding + Geplande scaffolding.

6. Doen en praten

Interactie bevorderen: Voorbeelden van hoe het werken met de handen interactie bevordert tussen leerlingen onderling en tussen leraar en leerlingen.

Strategie: Interactie bevorderen.

7. Talensensibilisering

Lenneke laat meisje verslag doen van hoe ze in de thuistaal met haar moeder over het onderwerp gepraat heeft. Voorbeeld van positieve aandacht voor thuistaal (talensensiblisering).

Strategie: Meertaligheid als hulpbron.

8. Groepsinteractie

Lenneke in gesprek met leerlingen over ontwerp en functie van het longboard.

Strategie: Interactie bevorderen.