OPLEIDINGSMATERIAAL

Opleidingsmateriaal voor het pabo-curriculum

In 2023 hebben we door middel van een NRO Kennisbenutting Plus subsidie (projectnummer 405.16830.022) het curriculum van de bacheloropleiding leraar basisonderwijs (pabo) van de Hogeschool Utrecht geanalyseerd op kansen om de taalgerichte strategieën voor inclusieve vakdidactiek te integreren. Het kijkkader dat we hiervoor hebben gebruikt is te downloaden via deze link. Vervolgens hebben we de taalgerichte strategieën geïntegreerd in twee modules:

  • Het ontwikkelende kind – In deze cursus staat de mondelinge taalontwikkeling centraal. Het gaat hierbij om spreken, gesprekken voeren en luisteren. Dat vraagt om een interactieve leeromgeving waar leerlingen uitgenodigd worden tot spreken, gesprekken voeren en luisteren. Tijdens deze cursus krijg je inzicht in het taalverwervingsproces, leer je de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen te analyseren en leer je hoe je als leerkracht de mondelinge taalvaardigheid kan stimuleren. Jouw visie op mondeling taalonderwijs hopen wij met deze cursus te verbreden.
  • Onderwijs ontwerpen – Literaire competentie bij leerlingen. In de cursus worden meerdere invloeden die literaire competentie ontwikkelen aan de orde gesteld. In de eerste twee bijeenkomsten staat jeugdliteratuur centraal. Het betreft hier smaakontwikkeling, leesmotivatie en didactische aanpakken. In de laatste twee bijeenkomsten staat begrijpend lezen centraal zowel in relatie tot jeugdliteratuur als zaakvakonderwijs. Verdiepend lezen is een belangrijk onderdeel binnen de cursus. De leesgesprekken die de leerkracht stimuleert bij de leerlingen draagt bij aan leesbegrip, de leesmotivatie, het ontwikkelen van meta cognitieve leesvaardigheden en het bevorderen van het kennisnetwerk.

Voor beide modules zijn een docentenhandleiding en powerpoints voor de bijeenkomsten gemaakt, die je hieronder kunt vinden. Voor ‘Onderwijs ontwerpen’ zijn dit alleen bijeenkomst 3 en 4, omdat daar de taalgerichte strategieën een plek hebben gekregen. Ook zijn de materialen waarnaar wordt verwezen in de docentenhandleidingen toegevoegd, voor zover dit geen boeken betreft.

Voor het meenemen van collega’s in de taalgerichte strategieën voor inclusieve vakdidactiek, hebben we een toepassingssessie ontwikkeld die je via deze link kunt openen.